Aanmelden (onderaan de pagina) is verplicht. Let op! Slechts 150 plaatsen beschikbaar.

Bij het eerste college ‘Voorkomen is Beter’ uit de collegereeks van de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling op 1 december 2023 word je meegenomen in de wereld van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. In een tijd waarin het thema ‘bestaanszekerheid’ bij politici en bestuurders veel en vaak over de lippen rolt, vormen sociaaleconomische gezondheidsverschillen een fundamentele verschijningsvorm van het thema bestaanszekerheid. Hoe uit deze problematiek zich in Heerlen-Noord? Wat zegt de wetenschap over de oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en welke oplossingen liggen voorhanden?

Het college zal starten met lezingen van Kim Putters, Voorzitter van de Sociaal Economische Raad en Tim ‘S Jongers, Directeur Wiardi Beckmanstichting. Na de lunch volgt een lezing vanuit het perspectief van de zorgsector door Joep de Groot, Bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar CZ.

Na afloop van de lezingen word je uitgenodigd voor een drietal presentaties waaronder; ‘Sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ door Rachelle Meisters (postdoc onderzoeker aan de Universiteit Maastricht) en Marjon Hulst (projectleider Trendbreuk), ‘De eerste 1000 dagen’ door Jordy ClemensWethouder Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling bij de Gemeente Heerlen en ‘Ideeën voor een volwaardig ziekenhuis in Parkstad’ door Barry Braeken, bestuurder WellerElianne DemollinGedeputeerde Bestuur, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Regiodeals en Europese fondsen van de Provincie Limburg en Ron MeyerDirecteur Nationaal Programma Heerlen-Noord, sluiten het college plenair af.

De Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling wordt georganiseerd door het Nationaal Programma Heerlen-Noord in samenwerking met Hogeschool Zuyd en de Open Universiteit. Deze partijen nodigen je dan ook van harte uit voor de start van de collegereeks.

Programma:

10:00 – 10:30 uur: Inloop

10:30 uur: Welkomstwoord

10:45 uur: Lezing Ron Meyer

11:15 uur: Lezing Kim Putters

11:45 uur: Lezing Tim ’s Jongers

12:20 uur: Lunch

13:15 uur: Lezing Joep de Groot

14:00 uur: Presentatie ‘Sociaaleconomische gezondheidsverschillen’, ‘De eerste 1000 dagen’ of ‘Ideeën voor een volwaardig ziekenhuis in Parkstad’

14:45 uur: Wisselmoment Presentaties

15:00 uur: Presentatie ‘Sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ of ‘De eerste 1000 dagen’

15:45 uur: Afronding door Elianne Demollin en Ron Meyer

16:00 uur: Afsluitende borrel

Praktische informatie

De locatie van dit evenement is: Zuyd Hogeschool – Nieuw Eyckholt 300, Heerlen.
Parkeren kan op de gemeenteparkeerplaats Nieuw Eyckholt (Nieuw Eyckholt 208, 6419 DJ Heerlen).

Meld je hier aan voor deze dag (let op! slechts 150 plaatsen beschikbaar):

Inschrijving Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling: Voorkomen is Beter

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)

Sprekers:

Kim Putters

Prof. Dr. Kim Putters is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daarnaast is hij Universiteitshoogleraar ‘Brede Welvaart’ aan Tilburg University. Van 2013 tot 2022 was hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Van 2017 tot 2022 was hij ook hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management, van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En van 2008 tot 2013 was hij daar hoogleraar Management van zorginstellingen. In 2022 heeft de Open Universiteit Kim Putters een eredoctoraat toegekend vanwege de aansprekende wijze waarop hij wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. Van 2003 tot 2013 was Putters lid van de Eerste Kamer. Daarnaast is Kim Putters onder andere bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en vicevoorzitter van het Oranjefonds.

Tim ‘S Jongers

Tim ‘S Jongers is politicoloog en publicist. Voor De Correspondent schrijft hij als Correspondent Samenleven. In zijn werk focust hij op verschillen in de samenleving, armoede en het belang van ervaringskennis. Van zijn boek Beledigende Broccoli zijn al meer dan 10.000 exemplaren verkocht.

Joep de Groot

Joep de Groot is bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar CZ. Joep de Groot studeerde Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte onder andere bij DSM en startte daarna het strategisch adviesbureau The Essence Consulting. Vanaf 2010 tot en met 1 mei 2019 was hij lid Raad van Bestuur van CbusineZ, dat zich richt op zorginnovaties. Per 1 mei 2019 is Joep benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van CZ Zorgverzekeraar.

Barry Braeken

Barry Braeken is sinds 2021 bestuurder bij woningcorporatie Weller. Hij begon zijn carrière in de ambtenarij en het onderwijs. Van december 2011 tot januari 2018 was hij actief als wethouder in Heerlen. Daarna was hij onder andere Expomanager van IBA Parkstad. Als bestuurder van Weller vertegenwoordigt hij de woningcorporaties in de alliantie van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Namens deze alliantie heeft hij recent aan Zuyderland hulp aangeboden om in Heerlen een volwaardig ziekenhuis te kunnen behouden. Bijvoorbeeld door huisvesting te regelen voor zorgmedewerkers.

Jordy Clemens

Jordy Clemens heeft als leraar Geschiedenis les gegeven op verschillende scholen. Daarna is hij voor de SP in de Tweede Kamer gaan werken als beleidsmedewerker Onderwijs. Sinds 2014 is hij wethouder (tevens locoburgemeester) in Heerlen met als huidige portefeuille Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling. Als wethouder nam hij onder andere het initiatief voor de aanpak ‘Kansrijk van Start’ dat inzet op het gezond opgroeien van kinderen.

Rachelle Meisters

Rachelle Meisters studeerde International Business aan de Universiteit Maastricht. Na 2 jaar werkzaam te zijn voor de gemeente Heerlen ging ze in 2017 als junior onderzoeker (en later promovendus) aan de slag bij de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht. Hier deed ze onderzoek naar de relatie tussen sociaaleconomische factoren en gezondheidsverschillen in Nederland en specifiek in Limburg. Op 1 juni 2023 verdedigde ze met succes haar proefschrift over dit onderwerp. Momenteel vervolgt ze haar onderzoek als postdoc onderzoeker bij de vakgroep Sociale Geneeskunde.

Marjon Hulst

Marjon Hulst is strategisch beleidsadviseur bij de GGD Zuid Limburg en richt zich met name op het programma Trendbreuk dat de ambitie heeft om de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25% in te lopen. Zij is sinds 2008 in dienst bij de GGD Zuid Limburg in diverse functies en was in 2015 actief betrokken bij het onderzoek naar de oorzaak van de achterblijvende gezondheidssituatie in Zuid-Limburg. Dit onderzoek leidde tot het rapport ‘Op zoek naar de Limburg Factor’ hetgeen een basis legde voor het programma Trendbreuk.