Op woensdagavond verzamelden een groep betrokken bewoners uit Heerlen-Noord zich om het door hun geschreven manifest aan te bieden aan burgemeester Roel Wever en programmadirecteur Ron Meyer. Onder de naam ‘Stem van Heerlen’ willen ze de verbinding tussen de bewoners van Heerlen-Noord, het Nationaal Programma Heerlen-Noord en het stadsbestuur vergroten door actief bij te dragen aan de inhaalrace van het NPHLN én door gevraagd en ongevraagd advies te verlenen.