De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bezoekt Heerlen-Noord

Op 14 maart bezocht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Heerlen-Noord. De WRR adviseert de regering en het parlement over zaken die de samenleving op lange termijn kunnen veranderen of beïnvloeden. In Heerlen-Noord bezochten ze woningen in wijken die gerenoveerd gaan worden. Onder leiding van Harry van Dijck (woningcorporatie Weller) en burgemeester Roel Wever werd ook ingezoomd op de leefbaarheids- en veiligheidsopgave in veel wijken. Daarnaast sprak de WRR in de Christus Koningkerk van Vrieheide met Ron Meyer over de opgave van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. De Christus Koningkerk in Vrieheide werd recent heropend na een herbestemming van leegstaande kerk naar regionaal archief.

Meyer sprak met de WRR over de NPHLN-ambitie om proeftuin voor preventie te zijn, maar ook over hoe trots en zelfvertrouwen als brandstof van de inhaalrace dienen.