Foto: Marcel van Hoorn.

Goed nieuws uit Den Haag voor de volgende generatie bewoners van Heerlen-Noord. De aanvraag van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) voor een landelijke Specifieke Uitkering ‘Kansrijke Wijk’ levert 5 miljoen in 2023 en nog een onbekend bedrag voor 2024 en 2025. Daarmee kan NPHLN komende drie jaar aan de slag met de plannen voor de volgende generatie. “Dit is het resultaat van een vastberaden samenwerking.”

Volgende generatie
Deze driejarige Rijksbijdrage is niet vrij besteedbaar aan willekeurige initiatieven, maar gebaseerd op een aanvraag waar maandenlang door de maatschappelijke organisaties in de NPHLN-alliantie aan gewerkt is. Een groot deel van de toegekende bijdrage kan komende drie jaar geïnvesteerd worden in ‘School en Omgeving’, waaronder de uitbouw en versterking van de Rijke Schooldag. Daarmee wordt door middel van extra vakdocenten en extra vakonderwijs geïnvesteerd in het talent, de gezondheid en de omgeving van duizenden scholieren. Daarnaast wordt in Heerlen-Noord ingezet op taalontwikkeling op jonge leeftijd, waaronder versterking en uitbreiding van de peuteropvang. Ook zal met deze bijdrage ingezet worden op werk voor mensen met jonge gezinnen, bewonersinitiatieven en een ‘Perspectief op Noord’: een schets van fysieke en economische kansen voor de toekomst van het hele gebied.

Erkenning
Dit is een erkenning van het geweldige werk van al onze docenten, peuteropvangmedewerkers en vele anderen. Maar het is bovenal een erkenning van het geloof in onze ideeën. Onze kinderen en onze wijken verdienen dit.” reageert NPHLN-alliantieraadslid en wethouder Onderwijs Jordy Clemens: “De urgentie is groot en deze bijdrage helpt ons echt vooruit. Wij kunnen nu nog beter doen wat we altijd al willen: de volgende generatie zo goed mogelijk opleiden, zodat het in de toekomst niet meer uitmaakt in welke wijk je opgroeit.” vult NPHLN-alliantiebestuurslid en INNOVO-bestuurder Carola van der Weijden aan.

Gepaste trots, maar niet rijk rekenen
Na het mooie nieuws over de toekenning van gelden uit het Volkshuisvestingsfonds (27 miljoen) is deze Specifieke Uitkering (5 miljoen voor 2023 en nog onbekende bedragen voor 2024 en 2025) geweldig nieuws. NPHLN-directeur Ron Meyer is “trots op iedereen die z’n steentje bijdroeg. Van de burgemeester tot oud-mijnwerker Martin van der Heijden. En ook Minister Hugo de Jonge heeft zich hiervoor het vuur uit de sloffen gelopen. Dit is het resultaat vaneen vastberaden samenwerking.” Bewoners en bestuurders trokken samen naar Den Haag en leidden tientallen keren bewindspersonen en andere delegaties rond in Heerlen-Noord. Meyer waarschuwt echter ook meteen voor het gevaar van rijk rekenen. “Dit is mooie brandstof voor onze sociale inhaalrace, maar het is nog maar voor de eerste kilometers. Er is tien keer zoveel nodig voor de hele marathon.”