Eerste collegedag ‘Voorkomen is Beter’ van de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling

Tijdens de eerste collegedag ‘Voorkomen is Beter’ uit de collegereeks van de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling op 1 december 2023 werden de aanwezigen meegenomen in de wereld van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De hoofdsprekers waren Kim Putters, Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Tim ‘S Jongers, Directeur Wiardi Beckmanstichting, en Joep de Groot, Bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar CZ. De presentaties van ‘Voorkomen is Beter’ kunt u hier downloaden. Onderaan het bericht vindt u foto’s van de collegedag.

Kim Putter gaf het belang aan van de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de waarde van een langjarige aanpak. Hij pleitte voor een langjarige financiering om een echte investering te kunnen doen in de wijken van Heerlen-Noord en de toekomst van de jongeren. De strijd die moet worden gevoerd tegen het opgroeien in armoede en het realiseren van meer werk- en inkomenszekerheid voor mensen die ondanks hun baan niet boven de armoedegrens komen.

Tim ’S Jongers vertelde over hoe beleid in de praktijk uitpakt en hoe vooroordelen en aannames ervoor zorgen dat problemen in stand worden gehouden. Hij roept iedereen op om aan de andere kant van het spoor te gaan fietsen en met mensen in gesprek te gaan over wat ze daadwerkelijk nodig hebben.

Joep de Groot pleitte voor een langdurige investering in de 20 gebieden met de slechtste gezondheid. Een investeringsprogramma dat inzet op de burgers in de wijk, langjarig, gericht op sociaaleconomische factoren en rechtvaardigheid boven rechtmatigheid.

Verder ging Barry Braeken, bestuurder Weller, in gesprek met de aanwezigen over de toekomst van het Zuyderland ziekenhuis in Parkstad. Rachelle Meisters (postdoc onderzoeker aan de Universiteit Maastricht) en Marjon Hulst (projectleider Trendbreuk) spraken over sociaaleconomische gezondheidsverschillen, hoe kunnen we ze verklaren en wat kunnen we er aan doen? En Jordy Clemens, Wethouder Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling bij de Gemeente Heerlen, en Simone Claessens, Coördinator Gezondheid en Veiligheid bij het Nationaal Programma Heerlen-Noord, vertelden over de Eerste 1000 dagen, het Heerlense programma Kansrijk van Start, en In de box, het bezoeken van pasgeborenen in Heerlen-Noord om ze te begeleiden naar de oudercafés (Sjpruutcafés). De dag werd afgesloten door Elianne Demollin, Gedeputeerde Bestuur, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Regiodeals en Europese fondsen van de Provincie Limburg.

De academie zorgt ervoor dat kennis en ervaringen worden uitgewisseld zodat we van elkaar leren en samen grote stappen vooruit kunnen zetten. Doe mee en help ons deze stappen te zetten. In 2024 zullen nog 4 collegedagen worden georganiseerd. Tot dan!