Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling #1Voorkomen is Beter1 December 2023

Op 1 December 2023 vond de allereerste editie van de Academie voor Sociale Ontwikkeling plaats met het thema ‘Voorkomen is beter’. Sprekers waren onder andere Kim Putters (voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en huidig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad), Joep de Groot(bestuursvoorzitter van CZ), Tim ‘S Jongers (directeur vande Wiardi Beckmanstichting).

De Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling is een reeks van themadagen gerelateerd aan onze sociale inhaalrace. De Academie is bedoeld voor professionals, wetenschappers, bewoners, bestuurders en ieder ander die geïnteresseerd is. De Academie wordt georganiseerd door het Nationaal Programma Heerlen Noord in samenwerking met Open Universiteit en Zuyd Hogeschool.

Bekijk de aftermovie: