Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling #3Concentratie van Armoede5 juli 2024

Op vrijdag 5 juli staat de derde collegedag genaamd ‘Concentratie van Armoede’ van de Academie voor Sociale en Stedelijke Ontwikkeling van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) gepland. Dit is een samenwerking met Zuyd Hogeschool, de Open Universiteit en Pharos. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en kan onderaan deze pagina.

We gaan dieper in op de analyse van de Concentratie van armoede die tijdens de vorige academiedag op 15 april is gepresenteerd, deze is hier terug te lezen.

De volgende sprekers zullen een reflectie geven op de analyse:

Ahmed Marcouch
Ahmed Marcouch is sinds 1 september 2017 burgemeester van Arnhem. Voordat hij naar Arnhem kwam, was hij onder andere politieagent in Amsterdam en lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Als burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch tevens onafhankelijk voorzitter van het Nationaal Programma Arnhem-Oost, de Arnhemse zus van het Nationaal Programma Heerlen-Noord.. Marcouch is tevens voorzitter van de landelijke adviescommissie ‘Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’. Hoe ziet hij de segregatie en de concentratie van armoede in ons land? Wat zijn de beproefde en onbeproefde methoden voor het aanpakken van armoede in Arnhem? En welke rol speelt radicalisering en extremisme?

Francine Houben
Francine Houben werd geboren in Sittard en woonde een deel van haar jeugd in Heerlen. Ze studeerde bouwkunde aan de TU Delft en is één van de oprichters van Mecanoo architecten in Delft. Zij ontwierp of renoveerde iconische gebouwen over de hele wereld, zoals de bibliotheek van Birmingham, het National Center for the Arts in Kaohsiung in Taiwan, New York Public Library en het nieuwe stadskantoor van Heerlen. Houben werkt met haar team momenteel in opdracht van het Nationaal Programma Heerlen-Noord aan een toekomstperspectief voor het gebied. Perspectief op Noord wordt eind 2024 gepresenteerd Francine Houben presenteert tijdens deze Academiedag haar eerste inzichten en analyse.

Dennis Martens
Dennis Martens, hoofdonderzoeker van het Nationaal Programma Heerlen-Noord, laat zien hoe de concentratie van armoede, een stapeling van problemen en de grote doorstroom van mensen specifiek uitpakt in delen van Heerlen-Noord. Daarbij zoomt hij verder in dan zijn vorige rapport. Zijn startrapport werd in april 2024 opgepikt door onder andere actualiteitenprogramma Nieuwsuur.
Zie: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2516947-heerlen-is-een-heel-grote-opvanglocatie-voor-iedereen-met-problemen

In de middag vinden er nog een drietal deelsessies plaats:

Radboud Engbersen is expert sociaal domein bij Movisie. Hij was eerder werkzaam als senior projectleider bij Platform31, de universiteit Utrecht en verschillende landelijke kennisinstituten. Hij is opgeleid als socioloog en literatuurwetenschapper. Hij houdt zich zowel bezig met grootstedelijke als regionale vraagstukken. Samen met Matthijs Uyterlinde van het Verwey-Jonker instituut heeft hij voor Wijkwijzer onderzoek gedaan naar ‘Inhoud geven aan de gemengde wijk’ voor Heerlen-Noord. Welke ideeën, lessen en adviezen heeft Engbersen voor stad, streek en land?

Wim Hazeu is directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpunt. Voorheen was hij wethouder in Maastricht en bestuurder van woningcorporatie Wonen Limburg. Woonpunt is alliantiepartner in het Nationaal Programma Heerlen-Noord en heeft daar veel bezit. Waarom en hoe verdween kapitaal uit de buurten met de smalste schouders en hoe heeft die ‘kapitaalvlucht’ invloed op de opgave van het Nationaal Programma Heerlen-Noord en haar zustergebieden in de rest van het land.

Remy Justus is programmadirecteur verbonden aan het Pact Zaandam-Oost dat net als het Nationaal Programma Heerlen-Noord onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid valt. Één van de vijf opgaven van het Pact is ‘Fijn Wonen’. Vanuit die opgave wordt er gewerkt aan gemengde en gebalanceerde wijken. Één van de instrumenten die gebruikt wordt is de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (WBMGP). In zijn deelsessie vertelt Remy over wat er wel en niet goed gaat na zes jaar inzet voor gemengde wijken. Geen theorie, of ‘wat als’, maar tastbare praktijk.

Zet vrijdag 5 juli (van 10.00 uur tot 17.00 uur in Royal Theater in Heerlen) alvast in je agenda. Een uitgebreider programma volgt.

Inschrijving Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling: Concentratie van armoede

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)