Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling #2Bestaanszekerheid in werk en wijk15 april 2024

Op 15 april vond de tweede themadag ‘Bestaanszekerheid in werk en wijk’ plaats in de Royal in Heerlen. Wetenschappers, bestuurders, bewoners en andere deskundigen bespraken belangrijke problemen, dilemma’s en oplossingen, met een focus op de ‘concentratie van armoede’ als een van de hoofdthema’s. Werk en wijk speelden een cruciale rol in de segregatie in stad en land. De vraag rees waarom de verschillen in levenskansen en levensverwachting van kinderen die op enkele kilometers afstand van elkaar wonen zo groot waren, en welke maatregelen genomen konden worden.

Lodewijk Asscher, voormalig vice-premier en ex-minister van Sociale Zaken, belichtte de belangrijke rol van werk bij het bestrijden van segregatie en armoede.

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling, reflecteerde op de onmisbare rol van solidaire en gemengde volkshuisvesting in alle gemeenten.

NPHLN-onderzoeker Dennis Martens presenteerde opmerkelijke en niet eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten over de concentratie van armoede in Heerlen-Noord.

Bekijk ook de opening van de Academie door Alliantievoorzitter Roel Wever, voorzitter van het college van bestuur van de OU Nicole Ummelen en NPHLN directeur Ron Meyer:

Interactieve sessies onderzochten de consequenties van armoedeconcentratie en voor wie. De Hoensbroekse huisarts Micha Lutgens, samen met Pharos, toonde met voorbeelden uit zijn huisartsenpraktijk het verband aan tussen slechte woningbouw, slechte gezondheid en hoge zorgkosten. Casper Gelderblom, wethouder Wonen in Heerlen, nam deel aan het programma met het thema ‘wonen en het bestrijden van armoede’. Wethouder Martin de Beer, belast met Arbeidsmarkt, Economie en Sport, deelde in zijn sessie met de Open Universiteit de missie op het gebied van armoedebestrijding via goed werk.

Het programma

 • 15 April

  • Ochtendprogramma
  • 10.15 - 10.45

   Inloop

  • 10.45 - 11.00

   Welkomstwoord door Roel Wever en Nicole Ummelen

   Meer informatie

   Roel Wever (burgemeester en voorzitter van de Alliantie) en Nicole Ummelen (voorzitter College van Bestuur Open Universiteit) heten u van harte welkom.

  • 11.00 - 11.15

   Lezing Ron Meyer

   Meer informatie

   Ron Meyer (directeur NPHLN) zal over het belang van de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling vertellen.

  • 11.15 - 12.00

   Lezing Dennis Martens

   Meer informatie

   NPHLN Onderzoeker Dennis Martens presenteert het rapport ‘Concentratie van Armoede’ met opzienbarende cijfers.

  • Middagprogramma
  • 12.00 - 13.00

   Lezing Lodewijk Asscher

   Meer informatie

   Lodewijk Asscher spreekt over de rol van werk bij het bestrijden van segregatie en armoede.

  • 13.00 - 14.00

   Lunch

  • 14.00 - 15.00

   Lezing Hugo de Jonge

   Meer informatie

   Demissionair minister Hugo de Jonge vertelt over solidaire en gemengde volkshuisvesting in alle gemeenten.

  • Interactieve sessies
  • 15.15 - 16.00

   Interactieve sessie Martin de Beer & Open Universiteit

   Meer informatie

   Martin de Beer is wethouder Arbeidsmarkt, Economie en Sport. Martin toont samen met de Open Universiteit in zijn Academie-workshop wat Heerlen doet om zoveel mogelijk mensen aan passend en goed werk te helpen. De Bovengrondse Vakschool is een uniek initiatief- samen met bedrijven- waar mensen de eerste stappen van vakken als schilder, barbier, zorgverlener, horeca-medewerker, logistiek medewerker, fietsenmaker of andere belangrijke beroepen kunnen leren. Martin de Beer gaat graag in gesprek over zijn reusachtige ‘mens op de maan’-missie om armoede te bestrijden via goed werk. (Werk en het bestrijden van armoede: wat doen we al?)

  • 15.15 - 16.00

   Interactieve sessie Casper Gelderblom

   Meer informatie

   Casper Gelderblom is wethouder Wonen en Milieu in Heerlen. Casper bespreekt in zijn Academie-workshop wat Heerlen zelf doet om de concentratie van armoede te bestrijden. Van een uniek Verbond voor Energierechtvaardigheid tot een hele reeks aan lokale maatregelen om segregatie en huisjesmelken te voorkomen. Voor Casper mag Heerlen(-Noord) de proeftuin én landingsplek zijn voor onorthodoxe landelijke maatregelen. (Wonen en het bestrijden van armoede: wat doen we al?)

  • 15.15 - 16.00

   Interactieve sessie huisarts Micha Lutgens & Pharos

   Meer informatie

   Micha Lutgens is huisarts in Hoensbroek. Micha en zijn collega’s ervaren elke dag wat de concentratie van armoede in de praktijk betekent. Micha deelt samen met Pharos zijn praktijkervaringen en ideeën. Hoeveel mensen die hem bezoeken hebben lichamelijk klachten waar de oorzaak van deze klachten vooral de gevolgen zijn van stress door armoede, bestaansonzekerheid en woonomgeving? Welk effect hebben segregatie en de concentratie van armoede op het beroep van zorgverleners als Micha? Hoe kunnen huisartsen bijdragen aan de sociale inhaalrace van het Nationaal Programma Heerlen-Noord en wat is daarvoor nodig? (Gezondheidszorg en armoede: wat zijn de ervaringen en ideeën van de huisarts?)

  • 16.15 - 16.30

   Afronding door Ron Meyer en gedeputeerde Marc van Caldenberg

  • 16.30 - 17.00

   Afsluitende borrel