Extra geld voor aanpak jeugdcriminaliteit

Gemeente Heerlen krijgt van de rijksoverheid voor de komende 4 jaren €458.000 per jaar extra om de jeugdcriminaliteit in de gemeente aan te pakken. Dat geld is bedoeld voor het project ‘Preventie met Gezag’. Het bedrag komt bovenop de 1 miljoen euro per jaar die al eerder is toegekend.

Crimineel gedrag van jongeren is landelijk een toenemend probleem. In Heerlen-Noord is jeugdcriminaliteit een extra groot probleem. Veel kinderen komen op jonge leeftijd al in aanraking met criminele activiteiten en de verleiding is dan groot om eraan mee te doen.

Het geld dat Heerlen ontvangt wordt vooral in extra jeugdboa’s, jongerenwerkers en de jeugdaanpak door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad gestoken.

Burgemeester Wever: “Ik ben erg blij met het extra geld dat we gaan krijgen. Dat is ook echt nodig want de problematiek is ernstig. Gelukkig ziet Den Haag dat nu ook. Hiermee krijgen we de middelen om écht het verschil te maken en onze jeugd te helpen om op het rechte pad te blijven en te werken aan een goede toekomst. Ook de kick-off gaf me veel energie, er is veel enthousiasme en betrokkenheid bij de professionals om aan de slag te gaan”.

Lees het hele persbericht hier