Over NPHLN

Patronen doorbreken, problemen aanpakken.

Inhaalrace
Heerlen-Noord kent een indrukwekkende geschiedenis en een hoopvolle toekomst. Er is veel om trots op zijn. Die trots vormt de brandstof voor onze noodzakelijke inhaalrace. Want wie nu in Heerlen-Noord opgroeit, heeft gemiddeld een lager inkomen, slechtere woning en slechtere gezondheid dan elders in Nederland. Daar gaan we wat aan doen.

In het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende 25 jaar samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord. Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je geboren wordt in Heerlen-Noord of elders in Nederland. Onze inhaalrace is geen sprint, maar een marathon. Ze vergt inzet en een lange adem van ons allen.