Buurtbemiddeling

Burenruzies veroorzaken veel overlast in de straat, en soms escaleren ze zelfs tot ernstige situaties. Het NPHLN zet zich in om burenruzies te voorkomen. Alliantiepartners Alcander en de Gemeente Heerlen starten met buurtbemiddeling als oplossing. Hier leren inwoners om hun problemen niet direct bij de politie, justitie of verhuurders neer te leggen, maar eerst samen te proberen eruit te komen. Getrainde buurtbemiddelaars helpen buren om de ruzies op te lossen en zo de rust in de straat te herstellen. Binnenkort wordt er een website gelanceerd waar bewoners zich kunnen aanmelden als ze gebruik willen maken van buurtbemiddeling.