Geboortezorg Flex

Niet iedereen is even goed verzekerd. Soms heb je door je verzekering geen recht op kraamhulp terwijl je dat wel goed kunt gebruiken. Om kraamzorg toch toegankelijk te maken voor deze ouders is het project Geboortezorg Flex opgestart. Als een verloskundige inschat dat ouders meer kraamzorg nodig hebben dan wordt het dankzij Geboortezorg Flex vergoed. Zo krijgen ouders extra ondersteuning in de eerste dagen na de geboorte.