Geboortezorg Flex

Niet iedereen is gelijkwaardig verzekerd, waardoor sommige ouders een deel van de kosten voor kraamzorg zelf moeten betalen. Voor sommige ouders kan dit een reden zijn om geen kraamzorg aan te vragen of om minder uren dan ze eigenlijk nodig hebben aan te vragen. Het project

Geboortezorg Flex is opgezet om kraamzorg toegankelijk te maken voor alle ouders en in het bijzonder ouders die een steuntje in de rug nodig hebben, om welke reden dan ook.Als een verloskundige (samen met de jeugdverpleegkundige en kraamzorg) inschat dat gratis kraamzorg nodig is, dan wordt dit dankzij Geboortezorg Flex vergoed.

Tevens kan kraamzorg ook langer dan de gebruikelijke 8 tot 10 dagen worden ingezet wanneer ouders dit nodig hebben. Op deze manier krijgen ouders extra ondersteuning in de eerste periode/ tijd na de geboorte.