Het Veiligheidscentrum

Het Veiligheidscentrum speelt in op de sterke behoefte van verschillende partners op het gebied van veiligheid en zorg om nauwer samen te werken, zowel fysiek als integraal. Het biedt een centrale locatie in de wijk waarin deze partners kunnen samenwerken. De belangrijkste bewoners van het Veiligheidscentrum zijn: het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, de Politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtbank, het Juridisch Loket en de gemeente Heerlen.

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft meerdere werkplekken ter beschikking. De politie zal er een politiepost inrichten. Het Openbaar Ministerie, de Rechtbank en het Juridisch Loket zullen er onder andere wijkrechtspraak organiseren. Voor de gemeente zullen er flexwerkplekken worden ingericht voor medewerkers van verschillende teams die actief zijn in de wijken, zoals boa’s en straatcoaches. Het uitgangspunt is het bevorderen en faciliteren van integrale samenwerking tussen de bewoners van het Veiligheidscentrum. Bovendien is het uitdrukkelijk de bedoeling dat ook bewoners en andere partners in de wijk of uit het zorg- en veiligheidsdomein het centrum weten te vinden.