Krant in de Klas

In samenwerking met Dagblad de Limburger wordt het project krant in de Klas uitgevoerd. De krant kan van grote waarde zijn binnen het onderwijs, denk aan lezen, schrijven en wereldoriëntatie. Ook geeft de krant toegang tot betrouwbare informatie. Met méér kennis over de eigen omgeving worden bovendien burgerschap en gemeenschapszin gestimuleerd. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: journalisten worden geïnformeerd met kennis en ervaring uit wijken waar ze vaak minder aanwezig zijn.

Alle bovenbouwgroepen in het basisonderwijs en onderbouwgroepen in het VMBO ontvangen iedere schooldag een papieren krant in de klas. Ook beschikken alle leerlingen van deze deelnemende groepen over een digitaal abonnement, waar ook de gezinsleden thuis gebruik van kunnen maken. Met dit project willen we zo’n 3.000 leerlingen bereiken. Met meelezende gezinsleden komt het bereik uiteindelijk zelfs uit op zo’n 8.000 mensen. Het project Krant in de klas zal vier jaar duren.