Meer peuters naar de opvang

De eerste levensjaren van kinderen zijn heel belangrijk. Het fundament voor onder andere goede gezondheid en taalontwikkeling wordt in de eerste levensjaren gelegd. Het is daarom heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van de (peuter- of kinder)opvang. In Nederland gaat negentig procent van de kinderen die het nodig hebben naar de peuteropvang, in Heerlen-Noord is dat percentage slechts 54 procent. Daardoor is de ontwikkeling van onze kinderen  In Vrieheide en Passart wordt gestart met initiatieven om meer peuters naar de opvang te krijgen.