Perspectief op Noord

Heerlen-Noord heeft een rijk verleden, met onder andere de mijnen en Kasteel Hoensbroek, en biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden voor de toekomst. Er is veel om trots op te zijn, zoals de Brunssumerheide, de groeves en de Mijnsteenberg.

Het NPHLN stelt een kaart op van het gebied en onderzoekt hoe deze kansen optimaal benut kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar het versterken van de verbindingen met de buurten van Heerlen-Noord. Bijvoorbeeld door te kijken naar manieren om de Brunsummerheide beter te verbinden met de omliggende buurten. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe de buurten rondom Kasteel Hoensbroek nog beter verbonden kunnen worden met het kasteel. Ook de groeves in Heerlen-Noord bieden mooie mogelijkheden voor de toekomst.