Preventie met Gezag

NPHLN zet zich in om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of verder afglijden naar een criminele carrière, vooral omdat dit risico in Heerlen-Noord groter is dan elders in het land. Het initiatief Preventie met Gezag richt zich specifiek op jongeren die dit risico lopen. Zodra jongeren in aanraking komen met de politie, wordt er een gesprek met hen aangegaan om erger gedrag te voorkomen. Verschillende partners, zoals de politie, gemeente en het Openbaar Ministerie, houden de jongeren nauwlettend in de gaten en bespreken wat er gebeurt. Daarnaast wordt er op scholen voorlichting gegeven over de gevolgen van criminaliteit, om jongeren ervan te weerhouden.