Preventie met Gezag

Het programma Preventie met Gezag (PMG) is begin 2023 gestart en richt zich op het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of daarin verder afglijden. Door armoede, sociale problematiek en andere factoren lopen jongeren in Heerlen-Noord een groter risico om in aanraking te komen met criminaliteit. Samen met een groot aantal partners is een plan van aanpak opgesteld. We gaan inzetten op preventie, maar stellen ook duidelijke grenzen. Onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis is een nieuwe werkwijze gestart om problematische jongeren in beeld te krijgen, te houden, te helpen of waar nodig aan te pakken. Verder geven we prioriteit aan veiligheid op scholen, zijn jeugdboa’s aangesteld, komen er meer jongerenwerkers en bieden we sportactiviteiten aan na schooltijd. Gefaseerd gaan we steeds maar interventies toevoegen. Binnen het NPHLN zorgen we voor de afstemming en verbinding met de andere thema’s.