Rijke Schooldag

Het NPHLN wil alle leerlingen in Heerlen-Noord van verrijkt onderwijs voorzien. We zetten in op brede talentontwikkeling en een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, expressie, gezondheidslessen, loopbaanoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze aanvullende activiteiten vinden plaats tijdens extra onderwijstijd en/of naschools aanbod. In Heerlen-Noord zetten we in op vijf uur per week aan extra onderwijsaanbod.

Er zijn al meerdere scholen die een volwaardige Rijke Schooldag kennen. Dit zijn binnen het basisonderwijs BS de Vlieger (Mariagewanden), BS de Horizon (GMS), BS de Schakel (Vrieheide), KC Paulus (Passart) en BS Mijnspoor (Rennemig). Binnen het voortgezet onderwijs heeft Herlecollege (MSP) als eerste VO-school een volwaardige Rijke Schooldag gerealiseerd. Daarnaast zijn veel scholen op weg naar een Rijke Schooldag. Zij bieden wel al periodiek extra onderwijsactiviteiten aan in de vorm van naschools aanbod aan, maar dat is nog niet structureel van aard.

De komende jaren blijft het NPHLN zich inzetten om op alle scholen een Rijke Schooldag te krijgen. Dit doen we via het programma School & Omgeving van het ministerie van onderwijs. Sinds schooljaar 2022-2023 kunnen de scholen in Heerlen-Noord met deze middelen extra activiteiten aanbieden. Onderstaand een greep uit de activiteiten die worden aangeboden:

 • pauzesport (extra beweegactiviteiten)
 • extra gymlessen
 • sport & spel
 • cultuuractiviteiten binnen en buiten de school
 • creatief schrijven
 • lessen beeldende kunst (i.p.v. knutselen)
 • muziekles (klassikaal, maar ook het leren spelen van een instrument)
 • lessen dramatische expressie
 • activiteiten dans en ritmiek
 • gezondheidseducatie
 • kooklessen
 • technieklessen
 • activiteiten t.b.v. sociaal-emotionele ontwikkeling
 • activiteiten burgerschap (ken je wijk, lokaal historisch besef en erfgoed)