Sociaal Veilig

Het project Sociaal Veilig is voortgekomen uit de aanpak die de Gemeente Heerlen eerder toepaste, genaamd ‘Operatie Hartslag’. Deze aanpak was zeer succesvol in het terugdringen van de drugsproblemen die de stad teisterden. Bij Sociaal Veilig komen verschillende Alliantiepartners samen om specifieke problemen in een buurt te bespreken. Op deze manier kunnen veel problemen voortijdig worden voorkomen. Indien er al problemen spelen, kijken de partners gezamenlijk naar wat zij kunnen bijdragen aan de oplossing ervan. Dit resulteert in een nauwere samenwerking, waarbij iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt in de buurten. Samen werken zij aan het voorkomen of oplossen van diverse problemen, zoals burenruzies, overlast, onveilige situaties, of kleinere kwesties zoals vuilnis, vandalisme en verkeersproblemen.