Sociaal Veilig

Het project Sociaal Veilig komt voor uit de aanpak die Gemeente Heerlen al eerder toepaste. Toen heette het ‘Operatie Hartslag’ en was het enorm succesvol in het terugdringen van de drugsproblemen die de stad teisterden. Bij Sociaal Veilig komen verschillende Alliantiepartners bij elkaar om te overleggen over specifieke problemen die spelen in een buurt. Zo worden veel problemen voortijdig voorkomen. Bij problemen die al spelen kan elk van de partners kijken wat zij kunnen bijdragen in het oplossen ervan. Op die manier is er een nauwere samenwerking waarbij iedereen goed weet wat er speelt in de buurten. Samen werken zij aan het voorkomen of oplossen van bijvoorbeeld burenruzies, overlast, onveilige situaties of kleinere problemen zoals vuilnis, vandalisme en verkeersproblemen.