Sterkere buurten

Iedereen verdient het om te kunnen wonen in een rustige, aangename en veilige buurt. Helaas hebben sommige buurten in Heerlen-Noord te maken met meer sociale problemen dan andere. Vaak worden gezinnen met diverse problemen bij elkaar geplaatst, waardoor deze buurten meer overlast ervaren.

In samenwerking met de gemeente en woningcorporaties onderzoekt het NPHLN buurten waar bovengemiddeld veel problemen voorkomen. Het doel is om te voorkomen dat gezinnen met ernstige problemen in deze buurten worden geplaatst. Daarom wordt er gekeken naar de samenstelling van buurten, waarbij renovatie en nieuwbouw worden ingezet als middelen om rust te creëren in buurten met veel problemen.