Toekomstvisie gebied Heerlen-Noord

Heerlen-Noord heeft een prachtig verleden (de mijnen, Kasteel Hoensbroek). Maar ook veel kansen voor de toekomst. Er is ontzettend veel om trots op te zijn. Bijvoorbeeld de Brunssumerheide, de groeves en de Mijnsteenberg.

Het NPHLN maakt een kaart van het gebied en kijkt hoe deze kansen meer benut kunnen worden. En verbonden met de buurten van Heerlen-Noord. Bijvoorbeeld door te kijken hoe de Brunsummerheide beter verbonden kan worden met de buurten eromheen. Of hoe de buurten om Kasteel Hoensbroek daar nog beter mee verbonden kunnen worden. Ook de groeves in Heerlen-Noord bieden mooie kansen in de toekomst.