Verduurzaming van woningen

Veel woningen in Heerlen-Noord hebben een slecht energielabel en vertonen tekenen van achterstallig onderhoud. Het NPHLN streeft ernaar om ervoor te zorgen dat iedereen recht heeft op een goede woning en is daarom op zoek naar manieren om woningen te verduurzamen.

Momenteel wordt er een pilotproject uitgevoerd in de wijk Vrieheide. In dit project hebben de woningcorporaties Weller en Wonen Limburg, met steun van de landelijke overheid, 51 woningen aangekocht en zijn ze bezig met het verduurzamen ervan. Na de verduurzaming zullen de huurders van deze woningen aanzienlijk lagere energiekosten hebben. Daarnaast zullen de woningen ook worden opgeknapt. De eigenaren van de omliggende woningen krijgen tevens de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief deel te nemen aan het verduurzamingsproces van hun eigen woningen. De werkwijze en ervaringen opgedaan in deze pilot kunnen later worden toegepast in heel Heerlen-Noord.