Vergroening van de buurten

Heerlen-Noord heeft al veel groen. Echter, de kwaliteit van dit groen laat vaak te wensen over: veel grasvelden met beperkt onderhoud, slechte bereikbaarheid en vaak niet direct gelegen in de buurten zelf. Groene ruimtes dragen echter veel bij aan een buurt; ze maken het aantrekkelijker om te wonen, helpen oververhitting in de zomer te voorkomen en zorgen voor afwatering bij veel regen.

Uit onze bewonersenquête is gebleken dat de inwoners van Heerlen-Noord het groen en het onderhoud ervan belangrijk vinden. Onkruid en verwilderde begroeiing zijn voor veel mensen een bron van ergernis. Voor een succesvolle vergroening zijn meerdere partijen betrokken. Het NPHLN brengt deze partners bijeen, ontwikkelt een visie op groenvoorzieningen in de buurten en betrekt de bewoners bij het vergroenen van hun leefomgeving.