Vergroening van de buurten

Heerlen-Noord kent al ontzettend veel groen. Echter is de kwaliteit daarvan vaak laag: veel grasvelden, weinig onderhoud, niet goed bereikbaar en vaak niet in de buurten zelf. Groen doet veel voor een buurt; het maakt het een mooiere plek om te wonen, zorgt ervoor dat het niet te heet wordt in de zomer en helpt bij hevige regenval.

In onze bewonersenquĂȘte is ook naar voren gekomen dat de bewoners van Heerlen-Noord het groen belangrijk vinden, evenals het onderhoud ervan. Onkruid en verwilderd groen zijn voor veel mensen een doorn in het oog. Voor vergroening zijn veel partijen nodig. Het NPHLN brengt partners bij elkaar, ontwikkelt een visie op groen in buurten en betrekt bewoners bij het vergroenen van buurten.