Start interventie ‘buurtbemiddeling’ in Heerlen-Noord

De gemeente Heerlen en woningcorporaties Woonpunt, Vincio Wonen, Weller, Wonen Zuid en Wonen Limburg starten met de interventie buurtbemiddeling in 2023. Met buurtbemiddeling zetten ze in op een laagdrempelige manier in op bemiddeling bij beginnende huis-, tuin-, en keukenconflicten. De gemeente denkt dat inwoners onder begeleiding van een getrainde buurtbemiddelaar ruzies eerder zelf kunnen oplossen, zonder dat het verder escaleert.

Burgemeester Roel Wever: ‘‘Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Het is namelijk een effectief bewezen interventie, waarmee we zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid van onze buurten. Getrainde bemiddelaars helpen om het contact tussen buren te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict.’’

Buurtbemiddeling

Inwoners leren om hun problemen niet direct bij politie, justitie of verhuurders neer te leggen, maar er eerst zelf samen uit proberen te komen. Getrainde buurtbemiddelaars begeleiden dit proces. Buurtbemiddeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet te ernstige problemen. Hierdoor wordt voorkomen dat een (buren)ruzie in een jarenlang conflict ontaardt en onnodig escaleert. Een burger, woningcorporatie, wijkagent of buurtregisseur meldt een casus aan bij de aangestelde coördinator buurtbemiddeling. Vervolgens wordt deze casus aan een buurtbemiddelaar gekoppeld die de buren bij hun conflict gaat bemiddelen.

Uitrol in Heerlen

In 2023 start de interventie buurtbemiddeling in de drie focusgebieden van Heerlen-Noord: Vrieheide, Kasteelbuurt-Hoofdstraat-Slakhorst en GMS. Vervolgens zal de uitrol gefaseerd plaatsvinden naar de andere buurten van Heerlen. Om ervoor te zorgen dat de interventie niet alleen incidenteel wordt ingezet, is met de woningcorporaties een projectduur van drie jaar afgesproken.

‘‘Het is een mooie ontwikkeling dat we dit samen met de woningcorporaties gaan organiseren. Samen investeren wij 100.000 euro om buurtbemiddeling gratis aan te kunnen bieden aan de Heerlenaren die dit nodig hebben. Zo zorgen we samen voor een betere woon- en leefomgeving”, aldus wethouder Wonen Casper Gelderblom.