Leren

Onderwijs is de sleutel tot een goede toekomst. NPHLN maakt zich daarom hard voor ‘rijk’ onderwijs waar jongeren niet alleen leren voor een goede baan. Goed onderwijs zorgt voor meer kansen in de toekomst. NPHLN zet daarom in op de ‘Rijke Schooldag’ en ‘Schoolgruiten’. Bij deze projecten gaat het om extra schooltijd met breder onderwijs dan alleen taal en rekenen. Maar ook gezond leven en het ontwikkelen van talenten.

Nieuws