Leren

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en heeft daarmee een grote impact op de samenleving als geheel. Met name het stimuleren van taalontwikkeling en geletterdheid bereidt kinderen beter voor op de toekomst. Naast het voorkomen van (taal)achterstanden wordt er extra nadruk gelegd op het verrijken van het onderwijs. Door middel van vakdocenten wordt er ingezet op talentontwikkeling en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het Nationaal Programma Heerlen-Noord streeft ernaar om deze extra inzet gedurende alle levensfasen van onze kinderen te laten plaatsvinden, waaronder tijdens de peuter- en kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties op het gebied van het thema 'Leren'?
Neem contact op met NPHLN coördinator Leren, Roel van den Bosch:

Naam(Vereist)

Nieuws