Veiligheid

Inwoners van Heerlen-Noord voelen zich veel onveiliger in hun eigen buurt dan gemiddeld in Nederland. Het gevoel van onveiligheid blijft in de rest van Heerlen gelijk maar in Heerlen-Noord blijft het juist stijgen. Ook vinden er meer misdrijven, drugsoverlast en andere overlast plaats. NPHLN werkt samen met o.a. de gemeente, politie en het openbaar ministerie om de veiligheid in Heerlen-Noord te vergroten. Bijvoorbeeld met het project ‘Preventie met Gezag’ waarmee voorkomen wordt dat jongeren in de criminaliteit terecht komen.

Nieuws