Wonen (en omgeving)

Het is belangrijk om een gezonde, veilige en duurzame woning te hebben. In Heerlen-Noord zijn er bovengemiddeld veel woningen in slechte staat. Bijna de helft van de woningen heeft energielabel D tot en met G, terwijl dat landelijk slechts 33% van de woningen is. Wanneer een woning een slecht energielabel heeft, brengt dat hoge energiekosten met zich mee, wat leidt tot een toename van armoede onder de bewoners.

Meer dan de helft van de woningen in Heerlen-Noord is een huurwoning. Woningcorporaties zijn daarom belangrijke partners binnen onze alliantie om de woon- en leefomgeving van inwoners te verbeteren. Veel oude wijken in Heerlen-Noord zijn voormalige mijnkoloniën, wat onze taak nog uitdagender maakt, omdat we de cultuurhistorische waarden en karakteristieke kenmerken van deze wijken zoveel mogelijk willen behouden. Ook de kwaliteit van de leefomgeving in Heerlen-Noord verdient aandacht. Deze wordt door inwoners gewaardeerd met het cijfer 6.4, terwijl het landelijk gemiddelde een 7.6 is. We zetten ons in voor groenere en nettere buurten.

Contact opnemen

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties op het gebied van het thema ‘Wonen’?

Neem contact op met NPHLN coördinator Wonen, Bram de Groot:

Naam(Vereist)