VERLICHT project gaat ontwikkelingen in Heerlen-Noord monitoren

Een groot aantal initiatieven is en wordt in gang gezet op de vijf leefgebieden: leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. Al die initiatieven beïnvloeden elkaar: wat wel of niet wordt gedaan in het ene leefgebied heeft invloed op de effectiviteit van andere activiteiten in alle leefgebieden. Op dit moment is niet helder welke initiatieven in welke leefgebieden in welke combinatie en welke volgorde ingezet moeten worden om de doelen in Heerlen-Noord te bereiken.

Het project VERLICHT van de Open Universiteit gaat in kaart brengen wat de dynamiek is in Heerlen-Noord, welke initiatieven er worden opgezet, hoe die werken en welke combinaties effectief zijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht met alle partijen en kennisinstellingen die nu en mogelijk in de toekomst bij het programma een rol kunnen gaan krijgen. Door op deze manier intensief te monitoren wordt het mogelijk om steeds beter te sturen en steeds dichter bij het doel te komen: gelijke kansen voor iedereen. Daarbij worden de burgers nauw betrokken en is gekozen voor een generatielange aanpak.

 

VERLICHT staat voor Visie voor een Evidence-based, Regionaal, Longitudinaal, Interdisciplinair, op Complexe systemen gebaseerd Heerlen-Noord Traject. VERLICHT is een lang lopend project. De complexe problematiek in Heerlen-Noord is ontstaan over generaties en het project start vanuit de erkenning dat er ook decennia nodig zijn om deze problemen op te lossen. De pilotfase die nu is gestart duurt 18 maanden en wordt gevolgd door een bestendigingsfase van 54 maanden (totaal 6 jaar). Het is de bedoeling dat daarna in een uitvoerings- en opschalingsfase van 19 jaar VERLICHT ook in andere regio’s van Nederland wordt ingezet.

Lees het volledige bericht:

https://www.ou.nl/-/verlicht-project-gaat-ontwikkelingen-in-heerlen-noord-monitoren